Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę (sprzedaż) Artykułów spożywczych

ZAPROSZENIE

Do złożenia oferty

Na dostawę (sprzedaż)

Artykułów spożywczych
w trybie „zapytania o cenę” – art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej – uPzp)

Ofertę należy złożyć w kopercie w siedzibie Zamawiającego tj.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH

UL. J. KORCZAKA 23

18-100 ŁAPY

na sekretariacie do dnia 30.08.2019 r. do godz. 12.00.

Kopertę należy oznaczyć: „Oferta na zakup i dostawę artykułów spożywczych”

Skip to content