Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 12/08/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewn. w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii