Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o: