Rozstrzygnięcie konkursu ofert 12/08/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert 12/08/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń w zakresie chorób wewn. w Oddziale Chorób Wewn. i Diabetologii
Skip to content