Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa urządzeń komputerowych na potrzeby SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/19/2019/PN)

Edytowano 03.09.2019

Edytowano 04.09.2019

Edytowano 12.09.2019

Edytowano 25.09.2019

Edytowano 04.10.2019