Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)