Przetarg Nieograniczony – Usługa pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni (Demo)

Usługę pełnienia obowiązków inwestora zastępczego przy realizacji

inwestycji pn. „Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego), w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego, OAIT, Centralnej Sterylizatorni i Pracowni Endoskopii”.

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SP ZOZ w Łapach i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

OGŁOSZENIE

SIWZ

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do gerupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – PFU

Pytania i odpowiedzi
Edytowano: 15.11.2016

Protokół z otwarcia
Edytowano 18.11.2016

Wybór ofert
Edytowano 29.11.2016

Skip to content