Zapytanie Ofertowe – Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach (Demo)

Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych do SP ZOZ w Łapach; Nr sprawy:SP ZOZ VII/7/2016/ZO

Oryginały pobieranych dokumentów są opatrzone podpisem Dyrektora SPZOZ w Łapach  i są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy

Załącznik nr 1 – Formularz Asortymentowo – Cenowy – wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy

Skip to content