Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 02/02/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

 rozstrzygnięciu drugiej części postępowania,

w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

ogłoszonego 06.02.2019r., nr 02/02/2019

Skip to content