Przebudowa pomieszczeń przychodni SP ZOZ oraz poradni specjalistycznych