Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Modernizacja pomieszczeń na potrzeby związane z przeniesieniem Apteki Szpitalnej. Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku głównego. Remont Sali Intensywnej Opieki Medycznej w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.”

(Znak postępowania: ZP/6/2019/PN)


Edytowano 14.03.2019

Edytowano 25.03.2019

Edytowano 29.03.2019

Edytowano 12.04.2019

Edytowano 02.05.2019

Skip to content