Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy:

  1. lekarza do Stacji Dializ

Wymagania:

lekarz specjalista w zakresie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii

2. pielęgniarkę do Stacji Dializ

Wymagania:

– pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje: przeszkolenie w stacji dializ lub kurs specjalistyczny w zakresie dializoterapii, lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego lub pielęgniarstwa internistycznego

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

– doświadczenie zawodowe w Stacji Dializ.

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Janusza Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content