SP ZOZ w Łapach ogłasza przesunięcie terminu składania konkursu ofert 9/07/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza

przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcia konkursu ofert 09/07/2019