Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/16/2019/PN)


Edytowano 02.08.2019

Edytowano 02.08.2019

Edytowano 07.08.2019

Edytowano 07.08.2019

Edytowano 12.08.2019

Edytowano 14.08.2019

Edytowano 26.08.2019

Edytowano 29.08.2019

Edytowano 17.09.2019

Edytowano 03.10.2019

Edytowano 08.10.2019

Edytowano 09.10.2019

Edytowano 14.10.2019

Skip to content