Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa materiałów i sprzętów jednorazowego użytku”

 (Znak postępowania: ZP/17/2019/PN)

Edytowano 16.07.2019

Edytowano 19.07.2019

Edytowano 24.07.2019

Edytowano 31.07.2019