Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do SPZOZ w Łapach”

 (Znak postępowania: ZP/15/2019/PN)

Edytowano 08.08.2019 r

Edytowano 14.08.2019

Edytowano 10.09.2019

Edytowano 01.10.2019