Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych na potrzeby SPZOZ w Łapach