Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza konkurs 11/08/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. pełnienie roli koordynatora/kierownika POZ.