Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa specjalistycznych sprzętów oraz wyposażenia na potrzeby SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/18/2019/PN)

Edytowano 10.09.2019

Edytowano 11.09.2019

Edytowano 16.09.2019

Edytowano 17.09.2019

Edytowano 20.09.2019

Edytowano 25.09.2019

Edytowano 30.09.2019

Edytowano 16.10.2019

Edytowano 15.11.2019

Skip to content