Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 04/03/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnychw zakresie

  • anestezjologii i intensywnej terapii oraz
  • udzielania świadczeń pielęgniarskich  kontraktowanych odrębnie w SP ZOZ w Łapach oraz
  • udzielania świadczeń pielęgniarskich kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach
Skip to content