Rozstrzygnięcie konkursu ofert nr 05/03/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

dot. udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewn. w oddziale chorób wewn. i diabetologii

Skip to content