Title

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Dzierżawa aparatów do hemodializy z dostawą materiałów,dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej z dostawą materiałów, dostawa materiałów do aparatów będących własnością SPZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/7/2019/PN)

Edytowano 19.04.2019

Edytowano 25.04.2019

Edytowano 30.04.2019

Edytowano 06.05.2019

Edytowano 23.05.2019

Edytowano 03.07.2019

Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu zdrowia, podejmowaniu innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz promocja zdrowia.

Adres szpitala

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy

kontakt telefoniczny


Sekretariat: 85 814 24 38

Dział spraw pracowniczych: 85 814 24 18

Godziny Pracy Administracji

Poniedziałek – Piątek: 7:25-15:00
Sobota: Zamknięte

Skip to content