DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 21/07/2022

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 21/07/2022

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W ZAKRESIE:

– UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W ODDZIALE DZIECIĘCYM Z IZBĄ PRZYJĘĆ
Udzielania świadczeń w Poradni ginekologiczno-położniczo
– Udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Edytowano 29.07.2022

Edytowano 04.08.2022

Edytowano 16.08.2022

Skip to content