Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

przedłużenie terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Termin składania ofert zostaje przesunęty

  • termin składania ofert 12.09.2018 godz. 12:00
  • termin otwarcia ofert 12.09.2018 godz. 12:30
  • termin rozstrzygnięcia 14.09.2018 godz. 12:00

Ogłoszenie

Skip to content