Zapytanie ofertowe dot. dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zapytanie ofertowe dotyczące

dostawy środków antyseptycznych i dezynfekujących na potrzeby SP ZOZ w Łapach na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania DAO. 262.ZO. 6/2018

Zapytanie ofertowe
Załacznik nr 1-formularz asortymentowo-cenowy
Załacznik nr 2-oferta
Załącznik nr 3-do siwz ippu
Załącznik nr 4-oświadczenie

Odpowiedzi na pytania
Edytowano 12-09-2018

Otwarcie ofert
Edytowano 14-09-2018

Wyniki
Edytowano 26-09-2018


Skip to content