Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

pielęgniarkę

ratownika medycznego

W Poradni Chirurgicznej

Wymagania:

Aktualne prawo wykonywania zawodu (dot. pielęgniarki)

Kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content