„„WYKONANIE INSTALACJI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z WYKONANIEM NOWEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE PIWNICY NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I GOSPODARCZYCH W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ W BUDYNKU PRZYCHODNI SP ZOZ W ŁAPACH PRZY UL. PIASKOWEJ 9" 

Znak postępowania: ZP/27/2020/PN

Skip to content