SP ZOZ w Łapach informuje (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje

o rozstrzygnięciu drugiej części postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych ogłoszonego 05.12.2018r., nr 12/12/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

Skip to content