Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie

Skip to content