SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy opiekunów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni

  • opiekunów medycznych

Wymagania:

  • ukończona zasadnicza szkoła zawodowa lub szkoła policealna i uzyskany tytuł zawodowy higienistki szpitalnej lub asystentki pielęgniarskiej

lub

  • ukończona zasadnicza szkoła zawodowa publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content