KONKURS

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 07/11/2020 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zaresie:

– Udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia Konkursu Ofert 07/11/2020 w zakresie

  • Udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

Edytowano 04.12.2020

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia Konkursu Ofert 07/11/2020 w zakresie
  • Udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Edytowano 11.12.2020

Edytowano 28.12.2020

Skip to content