oGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

 

- pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc
    Wymagania: Aktualne prawo wykonywania zawodu     Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. J. Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 814 24 18
Skip to content