Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 11/11/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
  • chorób wewn. w odziale wewn
  • chirurgii ogólnej w odziale chirurgii
Skip to content