Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Demo)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach

ogłasza konkurs na:

 udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zakres: udzielanie świadczeń w zakresie poradni chirurgii ogólnej

Ogłoszenie

Wzór umowy

Szczegółowe warunki

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania
Edytowano 13.04.2018

Skip to content