Rozstrzygnięcie konkursu ofert 13/09/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert 13/09/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Skip to content