Rozpoznanie cenowe: „Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach rozpoznania cenowego:

„Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.RC.4/2019

Edytowano 30.09.2019

Edytowano 02.10.2019

Edytowano 07.10.2019

Edytowano 22.10.2019

Skip to content