Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Termomodernizacja budynku przychodni SP ZOZ w Łapach przy ul. Piaskowej 9”

(Znak postępowania: ZP/22/2019/PN)

Edytowano 08.10.2019

Edytowano 11.10.2019