Zapytanie ofertowe: „Stały serwis eksploatacyjny zapewniający funkcjonowanie usług IT na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Zaproszenie do składania ofert w ramach zapytania ofertowego:

„Stały serwis eksploatacyjny zapewniający funkcjonowanie usług IT na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

Numer postępowania: DAO.262.ZO.5/2019

Edytowano 26.09.2019

Edytowano 30.09.2019

Skip to content