Zakup i dostawa środka transportu do wizyt domowych i transportu pacjentów na potrzeby SP ZOZ w Łapach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach ogłasza:

Przetarg pisemny nieograniczony:

„Zakup i dostawa środka transportu do wizyt domowych i transportu pacjentów na potrzeby SP ZOZ w Łapach”

(Znak postępowania: ZP/21/2019/PN)

Edytowano 24.09.2019

Edytowano 27.09.2019

Edytowano 07.10.2019

Edytowano 16.10.2019