KONKURS

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH OGŁASZA KONKURS 08/03/2022

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, w zakresie:

Udzielania świadczeń pielęgniarskich w zakresie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Łapach

Edytowano 25.03.2022

Skip to content