OGŁOSZENIE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

OGŁOSZENIE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni do pracy

– pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

– pielęgniarki w Oddziale Chirurgii

– pielęgniarki w Poradni Chirurgicznej

– pielęgniarki w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Wymagania:

Aktualne prawo wykonywania zawodu

Mile widziane:

–  kurs specjalistyczny wykonywania spirometrii dla pielęgniarek (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc)

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. J. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Skip to content