Umowa o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji i wyposażeniu rehabilitacji leczniczej, Pracowni RTG i USG, a także laboratorium diagnostycznego w SP ZOZ w Łapach.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach z przyjemnością informuje,
iż w dniu 08 lipca 2021 r. podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji
i wyposażeniu rehabilitacji leczniczej, Pracowni RTG i USG, a także laboratorium diagnostycznego w SP ZOZ w Łapach.

Umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu: Wiesława Burnos i Marek Malinowski
oraz Urszula Łapińska, dyrektor szpitala. W spotkaniu uczestniczył również Jan Perkowski – Starosta Białostocki.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 7 140 671,78 zł, a wartość dofinansowania to 5 851 755,37zł.

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl, dostęp z dnia: 09.07.2021 r.

Skip to content