SP ZOZ w Łapach zatrudni do pracy pielęgniarki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

 • pielęgniarki na Oddziale wewn.
 • pielęgniarki na Oddziale chirurgicznym
 • pielęgniarki na Bloku Operacyjnym
 • pielęgniarki anestezjologiczne

Wymagania:

 • Aktualne prawo wykonywania zawodu
 • pielęgniarka posiadająca potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe zgodne z profilem ogłoszenia
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego (dot. Bloku Operacyjnego)

Mile widziane:

 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej lub w trakcie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub opieki długoterminowej
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i/lub
 • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intesywnej opieki lub w trakcie specjalizacji lub kursu w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych
 • i/lub kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content