Nowe poradnie w SP ZOZ w Łapach

W dniu 17.10.2019 SP ZOZ w Łapach podpisał umowy z POW NFZ o udzielanie świadczeń  w zakresie diabetologii, pediatrii oraz chorób wewnętrznych. Z dniem 01.11.2019 będą udzielane świadczenia w poradniach:

Poradnia Diabetologiczna (w budynku przy ul. Piaskowej 9)

  • Wtorek 10:00 – 14:00
  • Środa 14:00 – 18:00
  • Czwartek 10:00 – 14:00

Poradnia Chorób Wewnętrznych (w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, budynek SP ZOZ ul. Janusza Korczaka 23)

  • Poniedziałek 11:00-14:00

Poradnia Pediatryczna (w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej, budynek SP ZOZ ul. Janusza Korczaka 23)

  • Środa 9:00 – 12:30
Skip to content