Rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:

rozstrzygnięciu konkursu ofert 08/05/2019 na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie

  • udzielania  świadczeń  lekarskich w Poradni Urazowo-Ortopedycznej oraz
  • udzielania  świadczeń  lekarskich w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.
Skip to content