SP ZOZ w Łapach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w zakresie chirurgii ogólnej