SP ZOZ w Łapach informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach informuje o:


przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 13/12/2018 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej.

Skip to content