Praca

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach pilnie zatrudni

  • Pielęgniarkę
  • Ratownika medycznego

w Poradni Chirurgicznej.

Wymagania:

  • Aktualne prawo wykonywania zawodu (dot. pielęgniarki)
  • Kwalifikacje zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Mile widziane:

  • specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub
  • kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych (dot. pielęgniarki)

Oferty prosimy kierować na adres:

SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. Korczaka 23

lub sekretariat@szpitallapy.pl

tel. 85 81 42 418

Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Skip to content