Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016 (Demo)

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 6/12/2016

OGŁOSZENIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2a – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2b – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie ubezpieczenie Polisa

Załącznik nr 5 – Oświadczenie ( Podmioty Lecznicze ) 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie lista osób 

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Lekarzy podmiotu 

Załącznik nr 8 – Wzór umowy 

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 16.12.2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert
Edytowano 16.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 21.12.2016

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu
Edytowano 21.12.2016 

Rozstrygnięcie konkursu
Edytowano 22.12.2016

Skip to content