oGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach zatrudni do pracy

 

- pielęgniarki w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Chorób Płuc - pielęgniarki w Oddziale Chirurgii
   
Wymagania: • Aktualne prawo wykonywania zawodu
   
Oferty prosimy kierować na adres: SP ZOZ w Łapach, 18-100 Łapy ul. J.Korczaka 23 lub sekretariat@szpitallapy.pl tel. 85 814 24 18 Do dokumentacji aplikacyjnej proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Skip to content